સ્વરપરીક્ષા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વરપરીક્ષા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સંગીતના સ્વરોની ઓળખ.