સ્વરૂપવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વરૂપવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    આકારવાદ; કલા અને સાહિત્યમાં વિષયવસ્તુની અપેક્ષાએ સ્વરૂપ અને નિરૂપણરીતિ ઉપર ભાર મૂકતો કલાકીય અભિગમ; જેનું અનુસંધાન કલાકીય ભાષા અને નિરૂપણની સ્વાયત્તતા પર ભાર મૂકતા રશિયન સ્વરૂપવાદ સાથે પણ સાંકળી શકાય છે; 'ફૉર્માલિઝમ'.