સ્વરૂપસિદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વરૂપસિદ્ધિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આત્મસિદ્ધિ; આત્મસાક્ષાત્કાર.