સ્વરવિરોધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વરવિરોધ

પુંલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    સ્વરોની પરસ્પર વિરુદ્ધતા.