સ્વરસંક્રમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વરસંક્રમ

પુંલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    સ્વરોનો સંક્રમ.