સ્વરસંધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વરસંધિ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

વ્યાકર​ણ
  • 1

    વ્યાકર​ણ
    સ્વરોની સંધિ.