સ્વરસંવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વરસંવાદ

પુંલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    સ્વરોનો પરસ્પર મેળ ખાવો તે.