ગુજરાતી

માં સવરાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સવરાવવું1સુવરાવવું2સંવરાવવું3

સવરાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'સાહવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં સવરાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સવરાવવું1સુવરાવવું2સંવરાવવું3

સુવરાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'સુવાડવું', 'સૂવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં સવરાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સવરાવવું1સુવરાવવું2સંવરાવવું3

સંવરાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'સંવરવું'નું પ્રેરક.