સવળું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સવળું પડવું

  • 1

    ખરું પડવું.

  • 2

    સફળ થવું.