સ્વસ્તિશ્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વસ્તિશ્રી

શબ્દસમૂહ

  • 1

    કાગળ લખતાં શરૂઆતમાં લખાતું મંગલસૂચક પદ.