સ્વસિદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વસિદ્ધિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્વતઃસિદ્ધ.