સ્વહસ્તક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વહસ્તક

વિશેષણ

  • 1

    પોતાના હાથનું–કબજાનું.