સ્વાગતસમિતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વાગતસમિતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્વાગતનું કામ કરનારી સમિતિ.