સવાણે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સવાણે આવવું

  • 1

    પશુ માદાનો ગર્ભાધાનનો સમય આવવો.