સ્વાતંત્ર્યનિષ્ઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વાતંત્ર્યનિષ્ઠ

વિશેષણ

  • 1

    સ્વતંત્રતામાં નિષ્ઠાવાળું.