સ્વાતંત્ર્યપ્રિય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વાતંત્ર્યપ્રિય

વિશેષણ

  • 1

    સ્વાતંત્ર્ય જેને પ્રિય જે તેવું.