સ્વાધીનતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વાધીનતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્વતંત્રતા; સ્વાધીનપણું.