સ્વાધીનપતિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વાધીનપતિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પતિને સ્વાધીન રાખનારી સ્ત્રી.