સ્વાધીન કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વાધીન કરવું

  • 1

    સોંપવું.