સવાનો ધંધો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સવાનો ધંધો

  • 1

    એકને બદલે સવા લખાવી લઈ નાણું વ્યાજે ધીરવાનો ધંધો.