ગુજરાતી માં સવારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સવાર1સવાર2

સંવાર1

પુંલિંગ

વ્યાકર​ણ
 • 1

  વ્યાકર​ણ
  ઉચ્ચારણના બાહ્ય પ્રયત્નોમાંનો એક, જેમાં કંઠનું આકુંચન થાય છે.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં સવારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સવાર1સવાર2

સવારું2

અવ્યય

 • 1

  સવારાં; +વહેલું; ઉતાવળું.

 • 2

  સવેળા; વખતસર.

મૂળ

સ+વાર

ગુજરાતી માં સવારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સવાર1સવાર2

સવાર

વિશેષણ

 • 1

  ઘોડા, હાથી કે વાહન ઉપર બેઠેલું.

ગુજરાતી માં સવારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સવાર1સવાર2

સવાર

પુંલિંગ

 • 1

  તેવો માણસ; અસવાર.

 • 2

  ઘોડેસવાર સિપાઈ.

ગુજરાતી માં સવારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સવાર1સવાર2

સવાર

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પ્રાતઃકાળ; વહાણું (સવાર થવી, સવાર પડવી).

મૂળ

दे.