ગુજરાતી

માં સેવાર્થીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સેવાર્થી1સ્વાર્થી2

સેવાર્થી1

વિશેષણ

  • 1

    સેવાના ઉદ્દેશવાળું.

  • 2

    માનદ; 'ઑનરરી'.

મૂળ

+अर्थी

ગુજરાતી

માં સેવાર્થીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સેવાર્થી1સ્વાર્થી2

સ્વાર્થી2

વિશેષણ

  • 1

    સ્વાર્થવાળું; આપમતલબી; એકલપેટું.