સવારીનું ગાડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સવારીનું ગાડું

  • 1

    એક જાતનું મુસાફરી માટેનું બળદગાડું.