સવાર થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સવાર થવું

  • 1

    ઘોડે બેસવું.

  • 2

    ચઢી બેસવું; સરજોરી કરવી.