સવાલપત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સવાલપત્ર

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    પ્રશ્નપત્ર; સવાલપત્રક.