સવાલ નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સવાલ નાખવો

  • 1

    માગણી કરવી.