સુવાવડ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુવાવડ કરવી

  • 1

    સુવાવડ દરમિયાન સેવાચાકરી કરવી.