સ્વાશ્રયી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વાશ્રયી

વિશેષણ

  • 1

    પોતા પર જ આધાર રાખનાર.