સ્વાસ્થ્યદાયક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વાસ્થ્યદાયક

વિશેષણ

  • 1

    સ્વાસ્થ્ય આપે–સ્વસ્થ કરે એવું.