સ્વાહા થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વાહા થવું

  • 1

    બળી જવું; પાયમાલ થઈ જવું.

  • 2

    ખવાઈ જવું.