સવે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સવે કરવું

  • 1

    ઠેકાણે કરવું.

  • 2

    મારી નાખવું.