સવે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સવે પડવું

  • 1

    અનુકૂળ થવું.

  • 2

    બરોબર જોગવાવું; ઠેકાણે પડવું.