સંશયવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંશયવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    'સ્કેપ્ટિક'.