સંશયાત્મા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંશયાત્મા

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    સંશયવાળું; સંશયગ્રસ્ત મનવાળું.