સુષુમ્ણા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુષુમ્ણા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    યોગશાસ્ત્ર પ્રમાણે ત્રણ પ્રધાન નાડીઓમાંની વચલી.

    જુઓ "ઈડા"

મૂળ

सं.

સુષુમણા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુષુમણા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    યોગશાસ્ત્ર પ્રમાણે ત્રણ પ્રધાન નાડીઓમાંની વચલી.

    જુઓ "ઈડા"

મૂળ

सं.