ગુજરાતી

માં સંસક્તિની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સંસ્કૃતિ1સંસક્તિ2સંસક્તિ3

સંસ્કૃતિ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સભ્યતા; સુધારો; સામાજિક પ્રગતિ; 'સિવિલિઝેશન'.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સંસક્તિની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સંસ્કૃતિ1સંસક્તિ2સંસક્તિ3

સંસક્તિ2

વિશેષણ

 • 1

  છંટાયેલું; ભીંજાયેલું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સંસક્તિની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સંસ્કૃતિ1સંસક્તિ2સંસક્તિ3

સંસક્તિ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  આસક્તિ; નાદ; વ્યસન.

 • 2

  વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
  સંસર્ગ; 'કોહિઝન'.

મૂળ

सं.