સસણી બોલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સસણી બોલવી

  • 1

    શ્વાસનો (તે રોગથી) અવાજ થવો.