સુસ્તી કાઢી નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુસ્તી કાઢી નાખવી

  • 1

    શિક્ષાથી પાંસરું કરવું.