સસ્તું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સસ્તું મૂકવું

  • 1

    સસ્તે ભાવે વેચવા તત્પર થવું.