ગુજરાતી

માં સુસ્થાપિતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુસ્થાપિત1સંસ્થાપિત2

સુસ્થાપિત1

વિશેષણ

  • 1

    સારી રીતે સ્થાપિત–સ્થપાયેલું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સુસ્થાપિતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુસ્થાપિત1સંસ્થાપિત2

સંસ્થાપિત2

વિશેષણ

  • 1

    સંસ્થાપન કરેલું; સંસ્થાપાયેલું.

મૂળ

सं.