સંસ્થાવાસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંસ્થાવાસી

વિશેષણ

  • 1

    સંસ્થાને પોતાનું ઘર કરીને કે માનીને તેમાં રહેનારું; સંસ્થામાં વસતું.

પુંલિંગ

  • 1

    સંસ્થાને પોતાનું ઘર કરીને કે માનીને તેમાં રહેનારું; સંસ્થામાં વસતું.