સંસારમાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંસારમાં પડવું

  • 1

    પરણવું.

  • 2

    ગૃહસંસાર શરૂ કરવો.