સંસાર માંડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંસાર માંડવો

  • 1

    પરણવું.

  • 2

    ગૃહસંસાર શરૂ કરવો.