સહકારી ભંડાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સહકારી ભંડાર

પુંલિંગ

  • 1

    સહકારથી ચાલતી દુકાન.