સહજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સહજ

વિશેષણ

 • 1

  સાથે જન્મેલું.

 • 2

  કુદરતી; સ્વાભાવિક.

 • 3

  સહેજ; સહેલું.

મૂળ

सं.

અવ્યય

 • 1

  ખાસ કારણ વિના.

 • 2

  સ્વાભાવિક રીતે.

 • 3

  સહેલાઈથી.

સહેજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સહેજ

વિશેષણ

 • 1

  થોડું; અલ્પ.

મૂળ

सं. सहज ઉપરથી

સહેજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સહેજ

અવ્યય

 • 1

  સહજ; સાથે જન્મેલું.

 • 2

  કુદરતી; સ્વાભાવિક.

 • 3

  સહેજ; સહેલું.

 • 4

  ખાસ કારણ વિના.

 • 5

  સ્વાભાવિક રીતે.

 • 6

  સહેલાઈથી.

સહેજે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સહેજે

અવ્યય

 • 1

  સહેલાઈથી.

 • 2

  સહજતાથી; કુદરતી રીતે.