સહસ્રમુખી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સહસ્રમુખી

વિશેષણ

  • 1

    સહસ્ત્ર મુખવાળું.

  • 2

    સહસ્ર મુખે થતું.