સહાયવૃત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સહાયવૃત્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પરસ્પર સહાય કરવાની (પ્રાણીની) સહજવૃત્તિ; સહાયશીલતા.