સહીસલામત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સહીસલામત

વિશેષણ

  • 1

    સુરક્ષિત; કાંઈપણ ઈજા કે નુકસાન વિનાનું.

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    તેવી રીતે.