સહી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સહી કરવી

  • 1

    દસ્કત કરવા.

  • 2

    કબૂલ કરવું.