સહી હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સહી હોવું

  • 1

    કબૂલ મંજૂર હોવું.

  • 2

    ખરું હોવું.